Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 143 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 142)
Псалом Давидов.

Господи, послушай молитвата ми:
Дай ухо на моленията ми:
Отвещай ми според истината си,
Според правдата си.
2 И не влизай в съд съ раба си;
Защото няма да се оправдае пред тебе ни един жив человек.
3 Защото погна неприятелят душата ми:
Удари о земята живота ми:
Турил ме е да седя в тъмни места
Като онези които са отдавна умрели.
4 За то духът ми примира вътре в мене:
В мене сърдцето ми е смутено.
5 Напомням си древните дни:
Преговарям всичките твои дела,
Поучавам се в творенията на ръцете ти.
6 Простирам ръцете си към тебе.
Душата ми жаднее за тебе като безводна земя. (Села.)
7 Скоро ме послушай, Господи: духът ми изчезнува:
Не скривай лицето си от мене,
За да се не уподобя на онези които слазят в рова.
8 Направи ме да чуя рано милостта ти,
Защото на тебе съм уповал:
Покажи ми пътя по който трябва да ходя,
Защото към тебе възнесох душата си.
9 Избави ме от враговете ми, Господи:
Към тебе прибегнах.
10 Научи ме да правя волята ти,
Защото ти си Бог мой.
Духът твой благи да ме настави на права земя.
11 Заради името си, Господи, оживи ме:
Заради правдата си изведи душата ми из утеснението.
12 И заради милостта си изтреби враговете ми,
И погуби всичките които враждуват против душата ми,
Защото аз съм раб твой.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150