Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 144 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 143)
Псалом Давидов.

Благословен Господ, моята крепост,
Който учи ръцете ми на бран,
Пръстите ми на бой, -
2 Милостта моя, твърдинята моя,
Високото мое прибежище, и избавителят мой,
Щитът мой на който съм уповал,
Който покорява людете ми под мене.
3 Господи, що е человек та да го познаваш!
Син человечески та да мислиш за него!
4 человек прилича на суета:
Дните му са като сянка която прехожда.
5 Господи, приклони небесата си и слез:
Допри се до горите, и ще задимят.
6 Блесни съ светкавица за да ги разпръснеш.
Хвърли стрелите си за да ги смутиш.
7 Простри ръката си от височината:
Избави ме и извлечи ме от много води,
От ръката на иноплеменниците,
8 На които устата говорят суета,
И десницата им е десница на лъжа.
9 Боже, песен нова ще ти възпея,
С псалтир десетострунен ще ти песнопея,
10 Ти който даваш спасение на царете,
И който избавяш раба си Давида от лют меч.
11 Избави ме и изтръгни ме
От ръката на иноплеменниците,
На които устата говорят суета.
И десницата им е десница на лъжа.
12 За да бъдат синовете наши като новосадения
Пораснали в младостта си;
Дъщерите наши като краеъгълни камене
Издялани за палатно украшение;
13 Житниците ни пълни
Щото да дават всякакъв вид храна;
Овците ни умножаеми с тисящи
И десетотисящи по полетата ни;
14 Говедата ни да са обременени;
Да няма нито нападане, ни бягане,
Нито вик по улиците наши.
15 Блажен е този народ който е в такъво състояние!
Блажен е този народ комуто Господ е негов Бог!
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150