Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 145 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 144)
Хвала Давидова.

Ще те превъзносям, Боже мой, Царю мой,
И ще благославям твоето име въ век века.
2 Всеки ден ще те благославям;
И ще хваля твоето име въ век века.
3 Велик е Господ и много достохвален;
И величината му е неизследима.
4 Един род ще хвали делата ти на друг;
И ще разказват твоето могущество.
5 Ще преговарям славното великолепие на твоето величество,
И чудните твои дела;
6 И ще казват силата на страшните твои дела;
И ще разказвам твоето величие.
7 Ще раздават паметта на великата твоя благост,
И ще възкликнат заради твоята правда.
8 Милостив и жалостив е Господ,
Дълготърпелив и многомилостив.
9 Благ е Господ към всички;
И щедротите му са върху всите му творения.
10 Всичките твои творения ще те хвалят, Господи;
И преподобните твои ще те благославят.
11 Славата на царството ти ще кажат,
И ще разкажат твоето могущество;
12 За да възвестят на человеческите синове за могуществата му,
И за славата на великолепието на неговото царство.
13 Твоето царство е царство на всичките векове,
И владичеството ти въ всеки род и род.
14 Господ поддържа всичките падащи,
И възправя всичките сгърбени.
15 Очите на всичките гледат към тебе;
И ти им даваш храната на време.
16 Отваряш ръката си
И насищаш желанието на всичко живо.
17 Праведен е Господ въ всичките си пътища,
И благ въ всичките свои дела.
18 Господ е близу при всички които го призиват,
При всички които го с истина призиват.
19 Изпълнява желанието на тези които му се боят,
И викането им слуша, и избавя ги.
20 Господ пази всички които го обичат;
А ще изтреби всичките нечестиви.
21 Устата ми ще говарят хвалата Господня;
И всяка плът да благославя светото негово име въ век века.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150