Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 146 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 145)
Алилуя! Хвали, душо моя, Господа.
2 Ще хваля Господа додето съм жив:
Ще песнопея на Бога моего додето съм.
3 Не се надейте на князове,
На син человечески, от когото няма спасение.
4 Духът му излазя, той се връща в земята си:
В този ден погинват помишленията му.
5 Блажен онзи на когото е помощник Бог Яковов,
На когото надеждата е на Господа неговия Бог,
6 Който направи небето и земята,
Морето и всичко що е в тях;
Който пази вярност въ век;
7 Който прави правосъдие на угнетените;
Който дава храна на гладните.
Господ развързва вързаните;
8 Господ отваря очите на слепите;
Господ възправя сгърбените;
Господ обича праведните;
9 Господ пази странните;
Въздига сирачето и вдовицата;
А пътя на нечестивите превраща.
10 Господ ще царува въ век,
Бог твой, Сионе, в род и род. Алилуя!
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150