Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 147 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (По Слав 146)
Хвалете Господа; защото е добро да пеем Бога нашего;
Защото е приятно: хвалата е прилично нещо.
2 Господ гради Ерусалим;
Ще събере заточените Израилеви.
3 Изцелява съкрушените в сърдце,
И обвързва раните им.
4 Брои множеството на звездите:
Нарича ги всички по име.
5 Велик е Господ наш, и силата му велика,
Разумът му е безкраен.
6 Господ въздига смирените,
А нечестивите унижава дори до земята.
7 Пейте Господу, и благодарете,
Песнопейте с китара на Бога нашего,
8 Който покрива небето с облаци;
Приготвя дъжд за земята;
Прави да изникнува трева по планините;
9 Който дава на скотовете храната им,
И на гарвановите пилета които викат към него.
10 Не се радва на конска сила,
Нито благоволява в нозете на мъжете.
11 Господ благоволява в онези които му се боят,
И в онези които се надеят на неговата милост.
12 (По Слав.147) (1) Слави, Ерусалиме, Господа:
Хвали Бога твоего, Сионе.
13 (2) Защото укрепи вереите на твоите врата;
Благослови синовете ти всред тебе.
14 (3) Тури мир в пределите твои;
Насища те с тлъстината на пшеницата.
15 (4) Изпроважда заповедта си на земята:
Словото му тича много бърже.
16 (5) Дава сняг като вълна;
Разсява сланата като пепел;
17 (6) Хвърля леда си като уломци:
Пред мраза му кой може устоя?
18 (7) Изпроважда словото си и ги разтопява:
Прави вятъра си да духа, и водите текат.
19 (8) Възвещава словото си на Якова,
Повеленията си и съдбите си на Израиля.
20 (9) Не е направил така на никой друг народ;
И те не са познали съдбите му. Алилуя!
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150