Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 148 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 Алилуя! Хвалете Господа от небесата:
Хвалете го в горните селения.
2 Хвалете го, всички ангели негови:
Хвалете го, всички сили негови.
3 Хвалете го, слънце и луно;
Хвалете го, всички светли звезди.
4 Хвалете го, небеса небесни,
И води които сте над небесата.
5 Да хвалят името Господне;
Защото той заповяда, и създадоха се;
6 И утвърди ги въ век века;
Тури ред, който няма да премине.
7 Хвалете Господа от земята,
Лами и всички бездни,
8 Огън и град, сняг и пара,
Бурен вятър който извършва словото му,
9 Гори и всички хълмове,
Дървета плодоносни и всички кедри,
10 Зверове и всички скотове,
Гадове и птици крилати,
11 Земни царе и всички люде,
Князове и всички земни съдии,
12 Юноши и деви,
Старци и млади,
13 Да хвалят името Господне;
Защото само неговото име е превъзнесено,
Славата му е над земята и над небето.
14 И той възвиси рога на народа си,
Славата на всичките си преподобни,
За Израилевите синове, народ който е близу при него. Алилуя!
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150