Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 149 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 Алилуя! Пейте Господу песен нова,
Хвалението му в събранието на преподобните.
2 Да се весели Израил за Създателя си:
Сионовите синове да се радват за Царя си.
3 Да хвалят името му с ликуване,
С тъпан и китара да му песнопеят.
4 Защото Господ благоволява в людете си.
Ще прослави смирените съ спасение.
5 Преподобните ще тържествуват в слава,
Ще се радват на одровете си.
6 Божиите пения ще бъдат в устата им,
И меч от двете страни остър в ръката им,
7 За да правят отмъщение на езичниците,
Наказание на народите,
8 За да вържат царете им с вериги,
И благородните им с железни окови.
9 За да направят върх тях написания съд.
Тая чест принадлежи на всичките негови преподобни. Алилуя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150