Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 16 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 15)
Миктам Давидов

Упази ме, Боже,
Защото на тебе възложих надежда.
2 Рекох Господу: Ти си Господ мой:
Без тебе няма добро за мене.
3 В светите на земята и в избраните,
В тях е всичкото ми благоволение.
4 Трудовете на онези които тичат след други богове ще се умножат:
Аз не ща да принеса техните от кръв възлияния,
Нито ще взема в устните си имената им.
5 Господ е делът на наследието ми и на чашата ми:
Ти съхраняваш достоянието ми.
6 частта ми падна на весели места:
Ей, приех прекрасно наследие.
7 Ще благославям Господа който ме вразуми:
Още и в нощно време учат ме вътрешностите ми.
8 Винаги имам Господа пред себе си:
Понеже е отдясно ми да се не поколебая.
9 За това се зарадва сърдцето ми, и развесели се славата ми,
А още и плътта ми ще почива в надежда.
10 Защото няма да оставиш душата ми в ад,
Нито ще оставиш преподобния си да види изтление.
11 Ще ми изявиш пътя на живота:
Пред лицето ти има пълнота от радост,
Отдясно тебе всякога веселие.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150