Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 17 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 16)
Молитва Давидова.

чуй, Господи, правдата:
Послушай молението ми:
Дай ухо на молитвата ми
Която правя не с лъстиви устни.
2 Да излезе съдът ми от лицето ти:
Очите ти да видят правото.
3 Изпитал си сърдцето ми:
Посетил си го в нощно време:
Опитал си ме, и не си намерил нищо в мене.
Решиха устата ми да не престъпват.
4 Колкото за делата на человеците,
Аз, чрез словесата на твоите устни
Упазих се от пътищата на насилниците.
5 Утвърди стъпките ми в пътищата си
За да се не подплъзнат нозете ми.
6 Аз те призвах, Боже,
Защото ще ме послушаш:
Приклони към мене ухото си,
Послушай думите ми.
7 Яви чудните си милости,
Ти който с десницата си спасяваш които се надеят на тебе
От онези които възстават против тях.
8 Упази ме като зеница на око:
Скрий ме под сянката на крилете си
9 От лицето на нечестивите които ме съсипаха.
Вразите на душата ми обиколиха ме.
10 Обгради ги тлъстина:
Устата им говорят с гордост.
11 Сега обиколиха стъпките ни:
Туриха очите си да ни хвърлят на земята:
12 Прилича на лъв който желае да разкъсне,
И на лъвче което седи в скришни места.
13 Стани, Господи, предвари го, свали го:
Избави душата ми от нечестивия с твоя меч,
14 От человеци, Господи, с твоята ръка,
От человеците на света,
На които делът е в тоз живот,
И на които чревото пълниш от съкровищата си:
Наситени са синовете им,
И остатъците си оставят на внуците си.
15 А аз с правда ще видя лицето ти:
Ще се наситя от вида ти когато се събудя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150