Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 18 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 17)
Първому Певцу. Псалом на Давида раба Господен, който говори Господу словесата на тази песен в деня когато го избави Господ от ръката на всичките му неприятели, и от ръката на Саула, и рече: -

Ще те възлюбя, Господи, крепосте моя.
2 Господ е канара моя, твърдиня моя, и избавител мой:
Бог мой, скала моя: на него ще се надея.
Щит мой и рог на спасението ми:
Висок мой стълп е.
3 Ще призова Господа хвалимаго,
И ще се избавя от враговете си.
4 Смъртни болезни ме окружиха,
И порои на беззаконие ме устрашиха.
5 Адови болезни ме обиколиха,
Смъртни примки ме стигнаха.
6 В утеснението си призвах Господа,
И към Бога моего викнах:
чу от храма си гласа ми;
И викането ми дойде пред него в ушите му.
7 Тогаз се поклати и потресе земята.
И основанията на горите се разлюляха
И поклатиха се, защото се разгневи той.
8 Дим възхождаше из ноздрите му,
И огън пояждаващ из устата му:
Въглища се разпалиха от него.
9 И приклони небесата и слезе;
И мрак бе под нозете му.
10 И възлезе на херувими и летя:
Летя на ветренни крила.
11 Тури тъмнината за свое скривалище:
Скинията му около него бе тъмни води,
Гъсти облаци на въздуха.
12 От святкането пред него
Пройдоха облаците му,
Град и огнени въглища.
13 И гръмна от небето Господ,
И Вишний даде гласа си,
Град и огнени въглища.
14 И проводи стрелите си и ги разпръсна,
И светкавици умножи и ги смути.
15 И явиха се дълбините на водите,
И откриха се основанията на вселенната
От запрещението ти, Господи,
От духането на диха на ноздрите ти.
16 Проводи от височината: взе ме:
Извлече ме из много води.
17 Избави ме от силния ми враг
И от онези които ме ненавидят,
Защото бяха по-силни от мене.
18 Стигнаха ме в деня на скърбта ми;
Но Господ ми стана подпорка.
19 И изведе ме на ширина:
Избави ме, защото благоволи в мене.
20 Въздаде ми Господ според правдата ми,
Според чистотата на ръцете ми възмезди ме,
21 Защото упазих пътищата Господни,
И не се уклоних от Бога моего в нечестие;
22 Защото всичките му съдби бяха пред мене,
И повеленията му не отдалечих от себе си;
23 И непорочен бях пред него,
И упазих се от беззаконието си.
24 И въздаде ми Господ според правдата ми,
Според чистотата на ръцете ми пред очите си
25 С преподобен, преподобен ще бъдеш:
С мъж непорочен, непорочен ще бъдеш.
26 С чист, чист ще бъдеш;
А с развратен противно ще се поведеш.
27 Защото ти ще спасиш оскърбени люде;
А очи горделиви ще смириш.
28 Защото ти ще направиш светилника ми да свети:
Господ Бог мой ще просвети тъмнината ми.
29 Защото чрез тебе ще разбия пълк,
И чрез Бога моего ще прескоча стена.
30 А на Бога, пътят му е непорочен:
Словото Господне е опитано:
Той е щит на всичките които се надеят на него.
31 Защото кой е Бог освен Господа?
И кой е крепост освен Бога нашего?
32 Бог е който ме препасва съ сила,
И поставя непорочен пътя ми.
33 Прави нозете ми като на елените,
И поставя ме на високите мои места.
34 Учи ръцете ми на бран,
И мишците ми запъват меден лък.
35 И дал си ми щита на спасението си;
И десницата ти ме потвърди,
И благостта ти ме възвеличи.
36 Разширил си стъпките ми под мене;
И нозете ми не се подплъзнаха.
37 Гоних враговете си и ги стигнах,
И не се върнах доде ги не свърших.
38 Сътрих ги, и не могоха да се подигнат:
Паднаха под нозете ми.
39 И препасал си ме със сила за бран:
Завалил си под мене възставащите върх мене.
40 И обърнал си към мене гърба на враговете ми;
И аз изтребих неприятелите си.
41 Извикаха, и нямаше кой да ги избави,
Към Господа, и не ги послуша.
42 И стрих ги като прах пред лицето на вятъра;
Като калта на пътищата ги оттръснах.
43 Избавил си ме от противленията на народа:
Поставил си ме глава на езичниците:
Народ който не познаха рабите ми.
44 Щом чуха и послушаха ме;
чужденци ми се покориха.
45 чужденци ослабнаха, и се разтрепераха
Из местата дето са се затворили.
46 Жив е Господ, и благословена Твърдинята ми;
И да се възвиси Бог на спасението ми.
47 Бог, който отмъщава за мене,
И покорява народи под мене,
48 Който ме избавя от враговете ми.
Ей, възвишаваш ме над онези които въстават върх мене:
Избавил си ме от насилник человек.
49 За то ще те хваля, Господи, между езичниците,
И ще възпея на името ти.
50 Ти си който величиш спасенията на царя си
И правиш милост на помазаника си,
На Давида и на семето му до века.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150