Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 19 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 18)
Първому Певцу. Псалом Давидов.

Небесата разказват славата Божия,
И твърдта възвещава делото на ръцете му.
2 Ден на ден казва слово.
И нощ на нощ изявява знание.
3 Без говорене, без думи,
Без да се чуе гласът им,
5 Което излязва като младоженец из чертога си,
Радва се като юнак за да тича в попрището.
6 Излязването му е от край небето,
И обикалянето му до края негов;
И от топлината му нищо не се скрива.
7 Законът Господен е непорочен, възвраща душата;
Свидетелството Господне е вярно, умъдрява простия:
8 Повеленията Господни са прави, веселят сърдцето.
Заповедта Господня е светла, просвещава очите
9 Страхът Господен е чист, пребивава въ век
Съдбите Господни са истинни, купно и праведни,
10 Желателни повече от злато,
Повече от множество чисто злато,
И по-сладки от мед
И от капките на меден сот.
11 Слугата ти още се и вразумява чрез тях.
В упазването им въздаянието е голямо.
12 Кой усеща съгрешенията си?
Очисти ме от тайните съгрешения.
13 А още предупази раба си от гордост:
Да ме не обладае: тогаз ще бъда непорочен,
И ще бъда чист от голямо престъпление.
14 Думите на устата ми и преговарянето на сърдцето ми
Да бъдат угодни пред тебе,
Господи, крепосте моя и избавителю мой.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150