Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 Защо се разфучаха езичниците,
И народите намислиха суета?
2 Предстанаха земните царе,
И князовете се събраха наедно
Против Господа и против Помазаника му, и думаха:
3 Да разкъснем връзките им,
И да отхвърлим от нас въжата им.
4 Този който седи на небесата ще се смее:
Господ ще им се поругае.
5 Тогаз ще им продума с гнева си,
И с яростта си ще ги смути.
6 Но аз, ще рече, помазах Царя си
Над Сион, светата моя гора.
7 Аз ще възвестя повелението:
Господ ми рече: Син мой си ти:
Аз днес те родих.
8 Поискай от мене, и аз ще ти дам народите за наследие твое,
И за стяжание твое краищата на земята.
9 Ще ги съкрушиш с жезъл железен,
Като грънчарски съсъд ще ги строшиш.
10 Сега прочее, царе, разумейте:
Научете се, земни съдии.
11 Слугувайте на Господа с страх,
И бойте му се с трепет.
12 Целувайте Сина за да се не разгневи,
И погинете в пътя
Когато се разпали малко неговата ярост.
Блажени са всички които се надеят на него.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150