Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 2 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
2 Предстанаха земните царе,
И князовете се събраха наедно
Против Господа и против Помазаника му, и думаха:
3 Да разкъснем връзките им,
И да отхвърлим от нас въжата им.
4 Този който седи на небесата ще се смее:
Господ ще им се поругае.
5 Тогаз ще им продума с гнева си,
И с яростта си ще ги смути.
6 Но аз, ще рече, помазах Царя си
Над Сион, светата моя гора.
8 Поискай от мене, и аз ще ти дам народите за наследие твое,
И за стяжание твое краищата на земята.
10 Сега прочее, царе, разумейте:
Научете се, земни съдии.
11 Слугувайте на Господа с страх,
И бойте му се с трепет.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150