Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 20 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 19)
Първому певцу. Псалом Давидов.

Господ да те послуша в скърбен ден:
Името на Бога Яковов да те защити!
2 Да ти изпроводи помощ от светилището,
И от Сион да те подкрепи!
3 Да помене всичките твои приношения,
И да приеме всесъжението ти! (Села.)
4 Да ти даде според желанието на сърдцето ти,
И да изпълни всеки твой съвет
5 В спасението ти ще се зарадваме;
И в името на Бога нашего ще възвишим пряпорец.
Господ да изпълни всичките твои искания!
6 Сега познах че спаси Господ помазаника си.
Ще го послуша от светото си небе
Съ спасителната сила на десницата си.
7 Едни с колесници, и едни с коне,
А ние ще поменем името на Господа Бога нашего.
8 Те се спънаха и паднаха,
А ние станахме и се възправихме.
9 Господи, спаси царя,
И послушай ни в който ден те призовем.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150