Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 21 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 20)
Първому певцу. Псалом Давидов.

Господи, с Твоята сила ще се весели царят,
И колко много ще се зарадва в спасението ти!
2 Дал си му желанието на сърдцето му,
И от искането на устните му не си го лишил. (Села.)
3 Защото си го посрещнал с благословения на благост
Положил си на главата му венец от чисто злато.
4 Просил е от тебе живот,
И дал си му дължина на дни в век века.
5 Голяма е славата му чрез спасението ти:
чест и великолепие си положил на него;
6 Защото си го турил да е благословение до века:
Възвеселил си го с радост чрез лицето си;
7 Защото царят уповава на Господа,
И чрез милостта на Вишнаго няма да се поклати.
8 Ръката ти ще намери всичките твои врагове:
Десницата ти ще намери неприятелите ти.
9 Въ времето на гнева си ще ги направиш като огнена пещ:
Господ ще ги погълне с яростта си;
И огън ще ги изпояде.
10 Ще изтребиш от земята плода им,
И семето им от человеческите синове.
11 Защото ухитриха злоба против тебе:
Намислиха кроеж който не могоха да извършат.
12 За то ще ги направиш да обърнат гърб
Когато приготвиш на тетивите си стрели против лицето им.
13 Възнеси се, Господи, съ силата си:
Ще пеем и ще прославяме твоето могущество.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150