Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 23 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 22)
Псалом Давидов.

Господ е Пастир мой:
Не ще бъда в лишение.
2 На зелени пасища ме упокоява
При тихи води ме води.
3 Възвраща душата ми.
Води ме през пътеки на правда заради името си.
4 И даже в дола на смъртната сянка ако ходя
Не ще се оплаша от зло,
Защото ти си с мене.
Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават.
5 Приготвяш пред мене трапеза срещу враговете ми:
Помазал си с елей главата ми:
чашата ми се прелива.
6 Наистина благост и милост ще ме следват
През всичките дни на живота ми,
И аз ще живея в дома Господен на дълги дни.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150