Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 24 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
2 Защото той я основа върху моретата,
И утвърди я върху реките.
3 Кой ще възлезе на гората Господня?
И кой ще застане на светото негово място?
4 Който е с чисти ръце и с непорочно сърдце,
Който не е дал на суета душата си, и не се е клел с лъст,
5 Той ще приеме благословение от Господа,
И правда от Бога на спасението си.
6 Това е родът на онези които го дирят:
Които търсят лицето ти, те са Яков. (Села.)
7 Възвисете, врата, главите си,
И възвишете се вие, вечни двери,
И ще влезе Царят на славата.
8 Кой е тоз Цар на славата?
Господ крепкий и силний:
Господ силний на бран.
9 Възвишете, врата, главите си,
И възвишете се вие, вечни двери,
И ще влезе Царят на славата.
10 Кой е тоз Цар на славата?
Господ на Силите, той е Цар на славата. (Села.)
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150