Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 26 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 25)
Псалом Давидов.

Съди ме, Господи, защото ходих в незлобието си:
Уповах съм на Господа, и няма да се поклатя.
2 Изпитай ме, Господи, и изкуси ме:
Опитай утробата ми и сърдцето ми.
3 Защото твоята милост е пред очите ми;
И ходих в истината ти.
4 Не седях съ суетни человеци,
И с лицемери няма да отида.
5 Възненавидех събранието на лукавите,
И с нечестивите няма да седна.
6 Ще омия в неповинност ръцете си,
И ще обиколя олтаря ти, Господи,
7 За да направя да се чуе глас на хвала,
И да разкажа всичките твои чудеса.
8 Господи, възлюбих жилището на дома ти
И мястото на скинията на славата ти.
9 Да не вземеш с грешните душата ми,
И с мъже кръвници живота ми;
10 На които в ръцете е злодеяние,
И десницата им е пълна с дарове.
11 Но аз ще ходя в незлобието си.
Избави ме и помилвай ме.
12 Ногата ми стои на равнина:
В събранията ще благославям Господа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150