Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 27 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 26)
Псалом Давидов.

Господ е виделина моя и спасение мое:
От кого ще се убоя?
Господ е сила на живота ми:
От кого ще се устраша?
2 Когато приближиха при мене лукавите
За да изядат плътта ми.
Съперниците и враговете ми,
Те се спънаха и паднаха.
3 И ако се опълчи против мене войнство
Сърдцето ми няма да се уплаши,
И ако се дигне върх мене бран
И тогаз ще съм уверен.
4 Едно просих от Господа, това ще търся,
Да живея в дома Господен въ всичките дни на живота си,
Да гледам красотата на Господа.
И да го диря в храма му.
5 Защото в зъл ден ще ме скрие в скинията си:
Ще ме прикрие в скришното на шатъра си:
Ще ме възвиши на камик.
6 И сега главата ми ще се възвиши
Над враговете ми които ме окружават;
И ще пожъртвувам в скинията му жъртви на радостни викове:
Ще пея, и ще възпея Господу.
7 чуй, Господи, гласа ми с който викам;
И помилвай ме и послушай ме.
8 Рекъл си: Потърсете лицето ми:
Рече тебе сърдцето ми:
Лицето ти, Господи, ще потърся.
9 Да не скриеш от мене лицето си:
Да не отхвърлиш с гняв раба си.
Ти ми стана помощ: недей ме отхвърля,
И недей ме оставя, Боже, Спасителю мой.
10 И ако отец ми и майка ми ме оставят,
Господ, обаче, ще ме приеме.
11 Научи ме, Господи, пътя си,
И води ме по равен път поради неприятелите ми.
12 Да ме не предадеш на желанието на враговете ми;
Защото се дигнаха против мене лъжливи свидетели
Които дишат насилие.
13 Повярвах, че ще видя благостите Господни
На земята на живите.
14 чакай Господа:
Имай дързновение, и да се укрепи сърдцето ти;
Ей, чакай Господа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150