Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 28 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 27)
Псалом Давидов.

Към тебе ще викна, Господи, крепосте моя:
Да не мълчиш към мене,
Да не би, ако мълчиш към мене,
Да се уприлича на онези които слазят в рова.
2 Послушай гласа на моленията ми
Когато викам към тебе,
Когато дигам ръце
Към светия твой давир.
3 Не ме завличай с нечестивите
И с онези които правят беззаконие,
Които говорят мир с ближните си,
А в сърдцето им има злоба.
4 Дай им според делата им
И според лукавството на постъпките им;
Според делата на ръцете им дай им:
Отдай им приличното им въздаяние.
5 Понеже не внимават в деянията Господни
И в делата на ръцете му,
Ще ги събори, и няма да ги съгради.
6 Благословен Господ,
Защото послуша гласа на моленията ми.
7 Господ е сила моя и щит мой:
На него упова сърдцето ми, и помогна ми;
За то развесели се сърдцето ми,
И с песните си ще го възхваля.
8 Господ е сила на народа си:
Той е спасителна защита на помазаника си.
9 Спаси людете си, и благослови наследието си;
И спаси ги, и възвишавай ги до века.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150