Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 29 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 28)
Псалом Давидов.

Принесете Господу синове на силните,
Принесете Господу слава и държава.
2 Принесете Господу славата на името му:
Поклонете се Господу с великолепие свето.
3 Гласът Господен е над водите:
Бог на славата гърми:
Господ е над много води.
4 Гласът Господен е силен.
Гласът Господен е величествен.
5 Гласът Господен строшава кедри,
И строшава Господ Ливанските кедри;
6 И прави ги да скачат като юнец,
Ливан и Сирион като млад единорог.
7 Гласът Господен разподеля огнените пламици.
8 Гласът Господен потресва пустинята:
Господ потресва пустинята Кадис.
9 Гласът Господен прави да раждат кошутите,
И оголва дъбравите,
А в храма му всеки проповядва славата му.
10 Господ седи над потопа,
И седи Господ Цар въ век.
11 Господ ще даде сила на людете си;
Господ ще благослови людете си с мир.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150