Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 3 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 Псалом на Давида когато бягаше от сина си Авесалома.
Господи, колко се умножиха враговете ми!
2 Мнозина думат за моята душа:
Няма за него спасение от Бога. (Села.)
3 Но ти си, Господи, защищение мое,
Слава моя, и който възвишаваш главата ми.
4 Викнах с гласа си към Господа;
И послуша ме от светата си гора. (Села.)
5 Аз легнах и спах:
Станах, защото Господ ме поддържа.
6 Не ще се убоя от много тисящи люде
Които нападат върх мене изоколо.
7 Стани, Господи: спаси ме, Боже мой;
Защото ти си поразил в челюстта всичките ми неприятели:
Строшил си зъбите на нечестивите.
8 От Господа е спасението:
Върху твоите люде е благословението ти.
(Села.)
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150