Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 30 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 29)
Псалом, песен при освещението на Давидовия дом.

Ще те превъзносям, Господи; защото ти си ме избавил,
И не си оставил враговете ми да се радват над мене.
2 Господи Боже мой, викнах към тебе,
И изцелил си ме.
3 Господи възвел си от ада душата ми:
Упазил си живота ми за да не слеза в рова.
4 Песнопейте Господу, преподобни негови,
И възхваляйте паметта на неговата светост.
5 Защото гневът му е само една минута:
А в добрата му воля има живот.
Вечер дохожда плач,
А на утринта радост.
6 И аз в благополучието си рекох
Няма да се поклатя въ век.
7 Господи, с благоволението си направил си да стои гората ми твърдо:
Скрил си лицето си, и смутих се
8 Към тебе, Господи, викнах,
И към Господа се помолих
9 Каква полза от кръвта ми ако сляза в рова?
Пръстта ще те песнослови ли?
Ще възвещава ли истината ти?
10 Послушай, Господи, и помилвай ме:
Господи, бъди ми помощник.
11 Променил си плача ми в радост мене:
Съблякъл си ми вретището, и препасал си ме с веселие.
12 За да ти псалмопее славата ми, и да не млъкнува.
Господи Боже мой, въ век ще те хваля.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150