Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 31 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 30)
Първому Певцу. Псалом Давидов.

На тебе, Господи, уповах:
Да се не посрамя въ век:
Спаси ме с правдата си.
2 Приклони към мене ухото си:
Ускори да ме избавиш:
Бъди ми силна крепост,
Дом на утвърждение за да ме спасиш.
3 Защото ти си моя канара и твърдиня;
И заради името си ръководи ме и управяй ме.
4 Изведи ме из сетта която скрито поставиха за мене,
Защото ти си моя сила.
5 В ръцете ти предавам духа си:
Ти си ме избавил, Господи Боже на истината.
6 Възненавидех онези които внимават на суетните идоли;
Но аз се надея на Господа.
7 Ще се радвам и ще се веселя за твоята милост;
Защото си видял скърбта ми,
Познал си душата ми като беше в утеснения,
8 И не си ме затворил в ръката на врага:
Поставил си на ширина нозете ми.
9 Помилвай ме, Господи, защото съм утеснен:
Изтая от скърб окото ми,
Душата ми, и утробата ми.
10 Защото се изнури в тъга животът ми,
И годините ми в стенания:
От страданието ми изнемощя силата ми,
И костите ми изтаяха.
11 На всичките си врагове станах укор,
И най-вече на ближните си,
И страх на познайниците си:
Които ме гледаха по улиците бягаха от мене.
12 Забравен бидох от сърдцето на всичките като мъртъв:
Станах като непотребен съсъд;
13 Защото чух злословието на мнозина:
От всякъде страх:
Когато се наговориха против мене
Намислиха да отнемат живота ми.
14 Но аз на тебе, Господи, уповах:
Рекох: Ти си Бог мой.
15 В ръцете ти са времената ми:
Избави ме от ръката на враговете ми
И от тези които ме гонят.
16 Направи да светне лицето ти върх раба ти:
Спаси ме с милостта си.
17 Господи, да се не посрамя,
Защото те призвах:
Да се посрамят нечестивите,
Да млъкнат в ад.
18 Да онемеят лъжливите устни
Които говорят дързостливо против праведния, с гордост и презрение.
19 Колко е голяма твоята благост
Която си съхранил за онези които ти се боят,
И която си направил за онези които се надеят на тебе
Пред очите на человеческите синове!
20 Ще ги скриеш в покрова на присътствието си
От ухищренията на человеците:
Ще ги скриеш в скиния
От пререканията на езици.
21 Благословен Господ,
Защото направи чудна милостта си към мене
В град укрепен.
22 А в смайването си аз бях рекъл:
Отхвърлен съм от очите ти;
Но ти послуша гласа на моленията ми
Когато извиках към тебе.
23 Възлюбете Господа, всички преподобни негови:
Господ съхранява верните,
И въздава изобилно на онези които се обхождат горделиво.
24 Имайте дързновение, и да се укрепи сърдцето ви,
Всички които се надеете на Господа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150