Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 32 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
2 Блажен онзи человек комуто Господ не вменява беззаконие,
И на когото в духа няма лъст.
3 Когато мълчех, овехтяха костите ми
От стенанието ми всеки ден;
4 Понеже дене и ноще тежеше ръката ти върх мене:
Влагата ми се обърна на лятна суша. (Села.)
5 Явих ти греха си, и беззаконието си не скрих:
Рекох: Господу ще изповядам престъпленията си;
И ти си простил беззаконието на греха ми. (Села.)
6 За то всеки преподобен ще ти се моли
На сгодно време.
Наистина в потоп от мното води
Водите няма да приближат при него.
7 Ти си покров мой;
Ще ме съхраняваш от скърб:
С веселие на избавление ще ме окружаваш. (Села.)
8 Аз ще те вразумя, и ще те науча
Пътя по който трябва да ходиш.
Ще те съветвам:
Върх тебе ще бъде окото ми.
9 Не бивайте като кон
Като мъска, в които няма разум;
На които устата трябва да се държат с оглавник и узда
Да не би се приближавали при тебе.
10 Много са злостраданията на нечестивия;
А оногоз който се надее на Господа,
Милост ще го окружи.
11 Веселете се в Господа и радвайте се, праведни,
И викайте с радост, всички прави в сърдце.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150