Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 33 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 32)
Радвайте се, праведни, в Господа:
На правите е прилично да въздават хваление.
2 Хвалете Господа с китара:
С псалтир десетострунен му псалмопейте,
3 Пейте му нова песен,
Добре свирете с възклицание;
4 Защото е право словото Господне,
И всичките му дела са истинни.
5 Обича правда и правосъдие:
С милостта Господня е пълна земята.
6 Съ словото Господне станаха небесата,
И с диханието на устата му всичкото им воинство.
7 Събра като куп морските води:
Тури бездните в съкровища.
8 Да се убои от Господа всичката земя:
Да потреперят от него всичките жители на вселенната.
9 Защото той рече, и стана:
Той повеле, и утвърди се всичко.
10 Господ осуетява съвета на езичниците:
Превраща мислите на народите.
11 Съветът Господен пребивава въ век,
Мислите на сърдцето му в род и род.
12 Блажено онова племе на което Бог е Господ,
Народът когото е избрал за наследие свое.
13 Господ надникна от небето:
Видя всичките человечески синове.
14 От мястото на обиталището си
Гледа всичките земни жители.
15 Равно създаде сърдцата им:
Познава всичките им работи.
16 Не се избавя цар с много войска:
Силният не се освобождава с голямо юначество.
17 Суетен е конят за избавление;
И с голямата си сила не може да отърве.
18 Ето, окото Господне е върху онези които му се боят,
Върху онези които се надеят на милостта му,
19 За да избави от смърт душата им,
И в глад да ги упази живи.
20 Душата ни чака Господа:
Той е помощ наша и щит наш.
21 Защото в него се весели сърдцето ни;
Понеже на светото негово име се надеехме.
22 Дано бъде, Господи, милостта ти на нас
Както уповахме на тебе.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150