Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 34 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав.33)
Псалом на Давида когато се прrстори на луд пред Авимелеха, който го пусна, та си отиде.

Ще благославям Господа на всяко време:
Похвалата му ще е винаги в устата ми.
2 С Господа ще се хвали душата ми:
Смирените ще чуят и ще се зарадват.
3 Възвеличете Господа с мене,
И да възвишим наедно името му.
4 Потърсих Господа и послуша ме,
И от всичките ми страхове ме избави.
5 Погледнаха към него, и светна им пред очите,
И лицата им не се посрамиха.
6 Този сиромах извика; и Господ чу,
И от всичките му скърби го избави.
7 Ангел Господен се опълчава около онези които му се боят,
И ги избавя.
8 Вкусете и вижте че е благ Господ:
Блажен онзи человек който уповава на него.
9 Бойте се Господу, светии негови;
Защото за онези които му се боят няма лишение.
10 Лъвчетата осиромашеха и огладняха;
Но онези които търсят Господа не ще бъдат лишени от никое добро.
11 Елате, чада, послушайте ме:
На страх Господен ще ви науча.
12 Кой е този человек който иска живот
И обича дългоденствие за да види добрини? -
13 Пази езика си от зло,
И устните си от лъстно говорене.
14 Уклонявай се от злото, и прави доброто
Търси мира, и следвай го.
15 Очите Господни са върху праведните,
И ушите му към техния вик.
16 Лицето Господне е против онези, които правят зло,
За да изтреби от земята помена им.
17 Извикаха праведните, и Господ чу,
И от всичките им скърби ги избави.
18 Господ е близу при онези които са съ съкрушено сърдце,
И спасява онези които имат смирен дух.
19 Много са скърбите на праведния;
Но от всички тях ще го избави Господ.
20 Той пази всичките му кости:
Никоя от тях няма да се съкруши.
21 Злото ще затрие грешния;
И онези които ненавиждат праведния ще бъдат осъдени.
22 Господ избавя душата на рабите си;
И от онези които се надеят на него никой няма да бъде осъден.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150