Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 35 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 34)
Псалом Давидов.

Съди, Господи, съперниците ми:
Ратувай против онези които ратуват против мене.
2 Вземи оръжие и щит,
И стани ми на помощ.
3 Изтръгни копие, и затвори пътя на гонителите ми:
Речи на душата ми: Аз съм спасение твое.
4 Да се постидят и да се посрамят
Онези които искат да погубят душата ми:
Да се върнат назад и да се постидят
Онези които ми мислят зло:
5 Да бъдат като прах от плява пред вятъра,
И ангел Господен да ги гони.
6 Да бъде пътят им тъмен и плъзгав,
И ангел Господен да ги гони.
7 Защото без причина скриха за мене сетта си в трап:
Без причина изкопаха ров на душата ми.
8 Да дойде върху него пагуба неочаквана;
И сетта му която скри да улови него:
Да падне той в нея с пагуба.
9 А душата ми ще се весели в Господа,
Ще се радва в спасението му
10 Всичките ми кости ще рекат:
Господи, кой е подобен на тебе
Който избавяш сиромаха от по-силния му,
И сиромаха и нищия от грабителя му?
11 Станаха свидетели неправедни,
И питаха ме за неща които аз не знаех.
12 Въздадоха ми зло за добро,
Да е в лишение душата ми.
13 А когато те бяха в скърб
Аз се облачех въ вретище
Смирявах с пост душата си.
И молитвата ми се връщаше в пазухата ми
14 Обхождах се като с приятел, като с мой брат
Ходех наведен и нажален както кога жалее някой майка си.
15 Но те се възрадваха за моето злощастие, и се събраха
Побойници се събраха против мене, и аз не знаех
Късаха ме, и не преставаха.
16 С нечестиви присмехули в пирования
Скърцаха върх мене съ зъби.
17 Господи, до кога ще гледаш?
Избави душата ми от губителството им,
Живота ми от тези лъвове.
18 Аз ще те славословя в голямо събрание,
Между многочислени люде ще те хваля.
20 Защото не говорят мир,
Но преговарят измами против тихите на земята.
21 И разшириха на мене устата си
Говореха О, хохо! видяха очите ни
22 Видял си, Господи: да не премълчиш:
Господи, да не се отдалечиш от мене.
23 Стани и събуди се заради съда ми, Боже мой и Господи мой, заради оправданието ми.
24 Съди ме, Господи Боже мой, според правдата си,
И да се не зарадват за мене.
25 Да не рекат в сърдцето си: Ето желанието ни се изпълни;
Нито да рекат: Погълнахме го.
26 Да се постидят и да се посрамят купно
Онези които се радват на злото ми
Да се облекат съ срам и с стид
Които се големеят против мене.
27 Да се развеселят и да се възрадват
Които желаят правдата ми,
И винаги да говорят: Да се възвеличи Господ
Който желае мир на раба си.
28 И езикът ми ще преговаря твоята правда
И твоята хвала всеки ден.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150