Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 36 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 35)
Първому певцу.
Псалом на Давида раба Господен.

Беззаконието на нечестивия говори вътре в сърдцето ми
Няма страх Божий пред очите му
2 Защото се лъже в очите си
че няма да се открие беззаконието му за да бъде възненавидено
3 Думите на устата му са беззаконие и лъст:
Не рачи да разумее за да прави добро.
4 Беззаконие измисля на одъра си
Стои не на добър път злото не мрази.
5 Господи, милостта ти стига до небето,
Истината ти до облаците.
6 Правдата ти е като високите планини
Съдбите ти са бездна голяма
человеци и скотове упазваш, Господи.
7 Колко е драгоценна милостта ти, Боже
За то человеческите синове се надеят на покрова на крилата ти.
8 Ще се наситят от тлъстината на дома ти;
И от ръката на твоите сладости ще ги напоиш.
9 Защото у тебе е източникът на живота
В виделината ти ще видим виделина.
10 Простри милостта си към онези които те познават,
И правдата си към правите в сърдце.
11 Да не дойде върху мене нога на гордост,
И ръка на нечестиви да ме не поклати.
12 Там паднаха делателите на беззаконието
Низринаха се, и не ще могат да станат.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150