Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 37 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 36)
Псалом Давидов.

Не се раздражавай заради лукавите,
Нито завиждай на онези които правят беззаконие
2 Защото като трева скоро ще се окосят,
И като зелен злак ще повенат.
3 Уповай на Господа, и прави добро
Населявай земята, и храни се с истината.
4 И весели се в Господа,
И ще ти даде прошенията на сърдцето ти.
5 Предай на Господа пътя си,
И уповай на него, и той ще извърши;
6 И ще изведе като виделина правдата ти,
И съда ти като пладнина.
7 Облегни се на Господа, и чакай го
Не се раздражавай за тогози който успява в пътя си,
За человека който извършва злопомишления.
8 Престани от ярост, и остави гнева
Не се раздражавай никак та да правиш зло.
9 Защото които правят зло ще се изтребят;
А онези които чакат Господа, те ще наследят земята.
10 Защото още малко, и нечестивият не ще да го има;
И ще търсиш мястото му, и не ще да се намери.
11 Но кротките ще наследят земята
И ще се наслаждават с много мир.
12 Нечестивият козънствува против праведния,
И скърца на него съ зъби.
13 Господ ще му се присмее,
Понеже гледа че иде денят му
14 Нечестивите изтръгнаха меч
И запнаха лъка си
За да свалят сиромаха и нищия,
За да заколят ходещите в правота.
15 Мечът им ще влезе в сърдцето им,
И лъковете им ще се строшат.
16 Малкото имане на праведния е по-добро
От богатството на много нечестиви.
17 Защото мишците на нечестивите ще се строшат,
А праведните Господ подкрепява.
18 Знае Господ дните на непорочните;
И тяхното наследие ще бъде въ век.
19 Не ще се посрамят в лошо време:
В дни на глад ще бъдат сити.
20 А нечестивите ще се изтребят;
И враговете на Господа ще изчезнат като агнешката тлъстина:
В дим ще изчезнат.
21 Нечестивият взема на заем и не връща;
А праведният помилва и дава.
22 Защото благословените от Него ще наследят земята;
А проклетите от Него ще се изтребят.
23 Когато от Господа се оправят стъпките на человека
Пътят му е угоден нему.
24 Ако падне, не ще се завали,
Защото Господ подпира ръката му.
25 Млад бях, ето, остарях,
И не видях праведния оставен,
Нито семето му да проси хляб.
26 Всеки ден помилва, и дава на заем,
И семето му е в благословение.
27 Уклони се от зло, и прави добро,
И ще имаш жилище вечно.
28 Защото Господ обича правосъдие,
И не оставя преподобните си:
Въ век ще бъдат упазени;
А семето на нечестивите ще се изтреби.
29 Праведните ще наследят земята,
И ще живеят на нея въ век.
30 Устата на праведния преговарят мъдрост,
И езикът му говори правосъдие.
31 Законът на неговия Бог е в сърдцето му:
Стъпките му не ще да се подплъзнат.
32 Съглежда грешният праведния,
И търси за да го умъртви.
33 Господ няма да го остави в ръцете му,
Нито ще го осъди в съдбата му.
34 чакай Господа, и пази неговия път,
И ще те възвиши за да наследиш земята:
Когато се изтребят нечестивите ти ще видиш.
35 Видях нечестивия превъзнесен
И разпрострян като зелено дърво на мястото си;
36 Но премина, и, ето, нямаше го;
И търсих го, и не се намери.
37 Гледай незлобивия, и виж правия,
Защото мирният человек ще има остатък;
38 А престъпниците съвсем ще се изтребят:
На нечестивите остатъкът ще се прекъсне.
39 Но спасението на праведните е от Господа:
Той им е крепост въ скърбно време.
40 И ще им помогне Господ и ще ги избави:
Ще ги избави от нечестивите и ще ги спаси,
Защото се надееха на него.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150