Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 38 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 37)
Псалом Давидов, за възпоминание.

Господи, в яростта си да ме не обличиш,
Нито в гнева си да ме накажеш.
2 Защото стрелите ти се забиха в мене,
И ръката ти тежи върх мене.
3 Няма здраве в плътта ми от гнева ти:
Няма мир в костите ми поради греха ми.
4 Защото беззаконията ми надминаха над главата ми:
Като тежко бреме натегнаха на мене.
5 Смърдят и гноят се раните ми
Поради безумието ми.
6 Пострадах, сгърбих се съвсем:
Вес ден ходя нажален.
7 Защото всичките ми вътрешности са запалени,
И няма здраве в плътта ми.
8 Разболях се и премного изнемощях:
Рикая от утеснението на сърдцето си.
9 Господи, пред тебе е всичкото ми желание,
И въздиханието ми не се крие от тебе.
10 Сърдцето ми трепери, силата ми ме оставя,
И виделината на очите ми, и тя не е с мене.
11 Приятелите ми и ближните ми отстоят от раната ми,
И роднините ми стоят отдалеч.
12 И онези които искат душата ми турят сети за мене:
Онези които искат злото ми говорят лукавство,
И преговарят лъсти вес ден.
13 Но аз като глух не чуя;
И съм като ням който си не отваря устата.
14 И съм като человек който не чуе,
И няма обличение в устата му.
15 Защото тебе, Господи, очаквам:
Ти ще отговориш, Господи Боже мой.
16 Понеже рекох: Да се не зарадват заради мене:
Те се големеят над мене когато се подплъзне ногата ми.
17 Защото съм близу да падна,
И скърбта ми е винаги пред мене.
18 Понеже аз ще възвестя беззаконието си.
Ще тъжа заради греха си;
19 Но враговете ми са живи, укрепяват се;
И умножиха се онези които неправедно ме ненавиждат.
20 И онези които въздават зло за добро противят ми се
Понеже следвам доброто.
21 Да ме не оставиш, Господи:
Боже мой, да се не отдалечиш от мене.
22 Побързай да ми помогнеш,
Господи, спасение мое.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150