Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 39 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 16)
Първому певцу, Иедутуну.
Псалом Давидов.

Рекох: Ще внимавам в пътищата си
За да не съгреша с езика си:
Ще имам узда на устата си
Когато е нечестивият пред мене.
2 Станах ням и мълчалив:
Млъкнах и от доброто,
И скърбта ми се поднови.
3 Разпали се сърдцето ми вътре в мене:
В тъженето ми пламна огън.
Рекох с езика си:
4 Кажи ми, Господи, скончанието ми,
И кое е числото на дните ми,
За да зная колко е кратък животът ми.
5 Ето, направил си дните ми като педя,
И времето на живота ми е като нищо пред тебе:
Наистина всеки человек, колко и да е як, съвсем е суета. (Села.)
6 Наистина человек ходи като в мечтание;
Наистина напраздно се смущава:
Събира съкровища, а не знае кой ще ги вземе.
7 И сега, Господи, що чакам?
Надеждата ми е на тебе.
8 От всичките ми беззакония избави ме:
Не ме направяй укор на безумния.
9 Станах ням, не си отворих устата,
Понеже ти направи това.
10 Отдалечи от мене удара си:
От поразението на ръката ти аз изчезнувам.
11 Когато с обличения наказваш человека за беззаконието му
Разваляш като молец красотата му:
Наистина всеки человек е суета. (Села.)
12 Послушай, Господи, молитвата ми,
И дай ухо на вика ми.
Не премълчавай на сълзите ми;
Защото съм странен при тебе
И пришлец, както всичките мои отци.
13 Остави ме на отрада, за да се съвзема
Преди да отида и да ме няма вече.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150