Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 Първому Певцу, на Негинот. Псалом Давидов.
Когато викам, послушай ме, Боже на правдата ми:
В утеснение като бях, разширил си ме:
Помилвай ме и послушай молитвата ми.
2 Синове человечески, до кога ще обръщате славата ми в безчестие?
До кога ще обичате суета и ще искате лъжа? (Села)
3 Но познайте че избра Господ преподобния си:
Господ ще чуе, когато викам към него.
5 Пожъртвувайте жъртви на правда,
И надейте се на Господа.
6 Мнозина думат: Кой ще ни покаже доброто?
Възвиши върху нас виделината на лицето си, Господи.
7 Турил си в сърдцето ми радост,
По-голяма от тяхната, когато им се умножава житото и виното.
8 Мирно ще легна и ще спя,
Защото само ти, Господи, правиш ме да живея в безопасност.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150