Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 40 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 39)
Първому Певцу, Псалом Давидов.

Очаквах с търпение Господа;
И той се преклони към мене и чу вика ми;
2 И възведе ме из рова на погибелта,
Из тинята и калта,
И постави на камик нозете ми:
Утвърди стъпките ми;
3 И тури в устата ми песен нова, пение Богу нашему.
Ще видят мнозина и ще се убоят,
И ще уповаят на Господа.
4 Блажен онзи человек
Който туря упованието си на Господа,
И не се обръща към горделивите,
Нито към онези които се уклоняват към лъжи.
5 Много си направил чудесата си, ти Господи Боже мой;
И твоите за нас размишления
Не е възможно да изложи някой пред тебе:
Исках да казвам и да говоря за тях,
Но те превъзхождат всяко число.
7 Тогаз рекох: Ето, ида:
В свитъка на книгата е писано за мене:
8 Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам волята ти;
И законът ти е всред сърдцето ми.
9 Проповедах правда в голямо събрание:
Ето, не възбраних устните си, Господи, ти знаеш.
10 Правдата ти не скрих в сърдцето си:
Верността ти и спасението ти възвестих:
Не утаих твоята милост и твоята истина
От голямо събрание:
11 Ти, Господи, не възпирай щедротите си от мене:
Твоята милост и твоята истина да ме вардят винаги.
12 Защото са ме окружили безчислени злини:
Постигнаха ме беззаконията ми, и не мога да гледам:
Умножиха се повече от космите на главата ми;
И сърдцето ми ме оставя.
13 Благоволи, Господи, да ме избавиш:
Господи, побързай да ми помогнеш.
14 Да се постидят и да се посрамят купно
Онези които търсят душата ми за да я погубят:
Да се обърнат назад и да се обезчестят
Които искат злото ми.
15 Да се смаят за срама си
Онези които ми думат: О, хохо!
16 Да се радват и да се веселят в тебе
Всички които те търсят:
Онези които обичат спасението ти
Да думат винаги: Да се възвеличи Господ.
17 А аз съм сиромах и нищ;
Но Господ се грижи заради мене:
Помощ моя и избавител мой си ти:
Боже мой, да не закъснееш.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150