Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 41 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 40)
Първому Певцу, Псалом Давидов.

Блажен който пригледва сиромаха:
В скърбен ден ще го избави Господ.
2 Господ ще го варди и ще упази живота му:
Блажен ще бъде той на земята;
И ти не ще да го предадеш на щението на враговете му.
3 Господ ще го укрепява на одъра на немощта:
В болестта му ти ще постилаш всичката му постелка.
4 Аз рекох: Господи, помилвай ме
Изцели душата ми, защото ти съгреших.
5 Враговете ми говорят зло за мене:
Кога ще умре и ще загине името му?
6 И ако дойде някой от тях да ме види, говори суета:
Сърдцето му събира в себе си беззаконие:
Като излезе вън говори.
7 За мене шепнат купно всички които ме ненавидят:
За мене мислят зло, и казват:
8 Лошо нещо го е сполетяло;
И като е легнал няма вече да стане.
10 Но ти, Господи, помилвай ме,
И възстави ме, и ще им отвърна.
11 От това познавам че ти благоволиш към мене
Понеже не тържествува против мене врагът ми.
12 А мене, ти си ме потвърдил в целостта ми.
И утвърдил си ме пред лицето си въ век.
13 Благословен Господ, Израилев
От века и до века. Амин и амин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150