Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 42 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 41)
Първому Певцу,
Масхил на Кореевите Синове.

Както еленът желае водните извори,
Така душата ми желае тебе, Боже.
2 Жадна е душата ми за Бога, за Бога живаго:
Кога ще дойда и ще се явя пред Бога?
3 Сълзите мои станаха ми храна деня и нощя,
Като ми думат всеки ден: Де е Бог твой?
4 Това се напомням, и изливам душата си вътре в мене
За да премина с множеството,
Да отида с него до Божия дом,
С глас на радост и на хваление.
С множеството което празднува.
5 Защо си отпаднала, душо моя?
И защо се смущаваш вътре в мене?
Надей се на Бога; защото аз още ще го славословя
За спасението на лицето му.
6 Боже мой, душата ми е отпаднала вътре в мене;
За то ще помня за тебе от Иорданската земя
И от Ермонимската, от гората Мисар.
7 Бездна призовава бездна с гласа на твоите водопади:
Всичките твои вълни и вълненията ти преминаха върх мене.
8 През деня ще проводи Господ милостта си;
И през нощта песента му ще бъде с мене
Молитвата ми към Бога на живота ми.
9 Ще река на Бога, моята крепост:
Защо си ме забравил?
Защо ходя нажален за притеснението от врага?
10 Враговете ми, като ме укоряват, трошат костите ми,
И всеки ден ми думат: Де е Бог твой?
11 Защо си отпаднала, душо моя?
И защо се смущаваш вътре в мене?
Надей се на Бога; защото още ще го славословя;
Той е спасение на лицето ми и Бог мой.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150