Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 43 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 42)
Съди ме, Боже, и отсъди съдбата ми
Против непреподобен народ:
Избави ме от лъстив и беззаконен человек.
2 Понеже ти си Бог на силата ми,
Защо си ме отхвърлил?
Защо ходя нажален заради притеснението от врага?
3 Проводи виделината си и истината си:
Те да ме водят,
Да ме заведат в гората на светинята ти и в селенията ти.
4 Тогаз ще вляза при Божия олтар,
При Бога веселието на радостта ми;
И с китара ще славословя тебе, о Боже, Боже мой.
5 Защо си отпаднала, душо моя?
И защо се смущаваш вътре в мене?
Надей се на Бога; защото още ще го словословя:
Той е спасение на лицето ми и Бог мой.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150