Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 44 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 43)
Първому Певцу,
Масхил на Кореевите синове.

Боже, с ушите си чухме,
Нашите бащи ни приказаха делото
Което си сторил в техните дни,
В древните дни.
2 Ти си изгонил с ръката си езичници, а тях си насадил:
Оскърбил си племена, а тях си проводил.
3 Защото не наследиха земята с меча си,
И мишцата им не ги спаси,
Но твоята десница, и мишцата ти, и виделината на лицето ти;
Защото ти имаше благоволение към тях.
4 Ти си Цар мой, Боже:
Заповядай избавления за Якова.
5 чрез тебе ще низложим враговете си:
чрез името ти ще стъпчем онези които се подигат против нас.
6 Защото няма да се надея на лъка си,
Нито мечът ми ще ме избави.
7 Защото ти ни избави от враговете ни,
И посрамил си онези които ни мразят.
8 С Бога ще се хвалим всеки ден,
И името ти въ век ще песнословим. (Села.)
9 Но ти си отхвърлил и посрамил си нас,
И не излазяш вече с нашите воинства.
10 Направил си ни да се върнем назад пред врага:
И мразещите ни разграбят имота ни за себе си.
11 Предал си ни като овци за ястие,
И разпръснал си ни между езичниците.
12 Продал си своите люде за нищо,
И не си имал печалба от цената им.
13 Направил си ни укор на съседите ни,
Присмех и поругание на онези които са около нас.
14 Направил си ни притча между езичниците,
Киване между народите.
15 Всеки ден безчестието ми е пред мене,
И срамът на лицето ми ме покри,
16 От гласа на оногози който хули и укорява,
От лицето на врага и отмъстителя.
17 Всичко това дойде върх нас;
Обаче ние не те забравихме,
И не станахме неверни на завета ти.
18 Сърдцето ни не се върна назад,
Нито се уклониха стъпките ни от твоя път,
19 Ако и да си ни съкрушил на мястото на чакалите,
И покрил си ни с сянка смъртна.
20 Ако сме забравили името на Бога нашего
И прострели ръцете си към чужд бог,
21 Бог не ще ли да придири това?
Защото той знае тайните на сърдцето.
23 Стани, Господи, защо спиш?
Събуди се: не ни отхвърляй за всегда.
24 Защо криеш лицето си,
Забравяш бедствието ни и угнетението ни?
25 Защото е снишена до пръстта душата ни:
Прилепнала е за земята утробата ни.
26 Стани на помощ нам,
И избави ни заради милостта си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150