Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 45 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 44)
Първому певцу, върху Шошаним на Кореевите синове: Масхил: Песен на въжделение.

Из сърдцето ми извира слово благо:
Аз казвам делото си на Царя
Езикът ми е тръст на скорописец.
2 Ти си по-красен от человеческите синове.
Изля се благодат в устните ти.
За то те благослови Бог въ век.
3 Препаши меча си на бедрото си, Силне,
Съ славата си и с великолепието си.
4 И успявай в величеството си: езди
За истина, и кротост, и правда;
И десницата ти ще ти покаже страшни неща.
5 Стрелите ти са остри,
И ще се забият в сърдцето на царските врагове:
Люде под тебе ще паднат.
7 Възлюбил си правда, и възненавидел си неправда,
За това те помаза, Боже, твоят Бог
С елей на радост повече от твоите съучастници.
8 На смирна и алой и касия благоухаят всичките ти дрехи.
Из слоновите палати струните те развеселиха.
9 Дъщери на царе предстоят между твоите почтени:
Царицата предстои отдясно тебе в злато Офирско.
10 чуй, дъщи, и виж, и приклони ухото си.
И забрави народа си и дома на отца си:
11 И ще пожелае Царят твоята красота;
Защото той е твой Господар, и поклони му се.
12 И дъщерята Тирска ще предстане с дарове.
На твоето лице ще се молят богатите от народа.
13 Всеславна е вътре царската дъщеря:
Облеклото й е златоткано.
14 Ще се доведе при Царя с дрехи везани
Нейните другарки деви, след нея, ще ти се приведат,
15 Ще се приведат с веселие и радост:
Ще влязат в царския палат.
16 Вместо отците ти ще бъдат синовете ти:
Ще ги поставиш князове по всичката земя.
17 Ще поменувам името ти въ всичките родове;
За това народите ще те възхваляват въ век века.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150