Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 46 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 45)
Първому Певцу, на Кореевите Синове:
Песен върху Аламот

Бог е нам прибежище и сила,
Винаги готова помощ в скърби,
2 За това не ще да се убоим ако би се и земята поклатила,
И горите преместили всред моретата,
3 Ако и да фучат водите им и да се смущават,
И горите да се тресат от подигането им. (Села.)
4 Една река и отоките й ще веселят Божия град,
Светото място на населенията на Вишния.
5 Бог е всред него: няма да се поклати:
Ще му помогне Бог щом се зазори.
6 Смутиха се езичниците: разклатиха се царствата.
Даде Той гласа си: земята се разтопи.
7 Господ на Силите е с нас:
Високо прибежище е нам Якововий Бог (Села.)
8 Елате та вижте Господните дела,
Какви запустения направи на земята.
9 Прави да престанат боевете до края на земята:
Строшава лък и сломява копие
Изгаря с огън колесници.
10 Млъкнете, и разумейте че аз съм Бог
Ще се възвиша между езичниците
Ще се възвиша на земята.
11 Господ на Силите е с нас
Високо прибежище е нам Якововий Бог. (Села.)
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150