Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 47 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 46)
Първому Певцу,
Псалом на Кореевите Синове.

Всички народи, плеснете с ръце
Викнете към Бога с радостен глас
2 Защото Господ е всевишен, страшен.
Цар велик над всичката земя.
3 Покори народи под нас,
И племена под нозете ни.
4 Избра за нас наследието наше,
Славата на Якова когото възлюби. (Села.)
5 Възлезе Бог с възклицание,
Господ с тръбен глас.
6 Пейте Богу, пейте:
Пейте Царю нашему, пейте.
7 Защото Бог е цар на всичката земя
Пейте песен.
8 Бог царува над езичниците
Бог седи на светия си престол.
9 Началниците на народите се събраха
С людете на Бога Авраамов;
Защото земните щитове принадлежат Богу:
Той е превъзвишен.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150