Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 48 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 47)
Псаломска Песен на Кореевите Синове.

Велик е Господ и твърде хвален
В града на Бога нашего, в светата своя гора.
2 Красно на възвишението, радост на всичката земя
Е гората Сион на северните страни
Градът на великия Цар.
3 В палатите му Бог е познат като прибежище.
4 Защото, ето, царете се събраха:
Всички преминаха.
5 Те като видяха почудиха се:
Смутиха се, и устремиха се на бяг.
6 Трепет ги хвана там:
Болезни като на раждаща жена.
7 С източния вятър
Съкрушаваш Тарсийските кораби.
8 Както чухме, така и видяхме
В града на Господа на Силите,
В града на Бога нашего,
Бог ще го утвърди въ век. (Села.)
9 Преговаряме, Боже, твоята милост
Всред твоя храм.
10 Според името ти, Боже, така и хвалата ти е
Дори до краищата на земята:
Десницата ти е пълна с правда.
11 Да се весели гората Сион,
Да се радват Юдейските дъщери,
Заради твоите съдби.
12 Обиколете Сион и обходете го:
Пребройте стълповете му;
13 Обърнете внимание в околостенията му:
Разгледайте палатите му,
За да повествувате на рода след вас.
14 Защото този Бог е Бог наш въ век века:
Той ще ни ръководи дори до смърт.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150