Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 49 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 48)
Първому Певцу,
Псалом на Кореевите Синове.

чуйте това, всички народи:
Слушайте, всички жители на вселенната,
2 И малки и големи
Богати и сиромаси купно.
3 Устата ми ще говорят мъдрост,
И преговарянето на сърдцето ми разум.
4 Ще наведа в притча ухото си:
Ще изложа на китара гаданието си.
5 Защо да се боя в дни на бедствие,
Когато ме окръжи беззаконието на онези които ме обсаждат?
6 Които се надеят на имота си,
И се хвалят с множеството на богатството си,
7 Никой не може никога да изкупи брата,
Нито да даде Богу изкуп за него,
8 (Защото скъпо е изкупването на душата им,
И преминва за всегда,)
9 Щото да живее вечно,
И да не види изтление.
10 Защото гледа мъдрите че умират,
Както и безумния и несмисления че погинват,
И оставят богатството си на други.
11 Мисълта им е
че домовете им ще пребъдват въ век,
И жилищата им в род и род:
Именуват стяжанията си съ своите си имена.
12 Но человекъ който е в чест не пребъдва:
Уподоби се на скотовете които се изтриват.
13 Този техен път е лудост на тях;
Но потомците им уподобяват думите им. (Села.)
14 Като овци се турят в ад:
Смъртта ще ги пасе;
И правите ще ги обладаят рано, рано;
И силата им ще овехтее в ад,
Когато всеки остави жилището си.
15 Но Бог ще избави душата ми из ръката адова
Защото ще ме приеме. (Села.)
16 Не бой се когато обогатее человек,
Когато се умножи славата на дома му.
17 Защото като умре няма да вземе съ себе си нищо,
Нито ще слезе след него славата му,
18 Ако и да ублажава душата си в живота си:
(И человеците ще те хвалят, като правиш добро на себе си:)
19 Ще отиде в рода на отците си:
До край няма да видят виделина.
20 человек който е в чест и не разумява
Уподоби се на скотовете които се изтриват.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150