Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 5 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 Първому Певцу, на Нехилот
Псалом Давидов

Послушай, Господи, думите ми:
Разумей стенанието ми,
2 Внимай на гласа на викането ми, Царю мой и Боже мой;
Защото на Тебе ще се помоля.
3 Господи, на ранина ще чуеш гласа ми:
На ранина ще предстана пред тебе и ще чакам.
4 Защото не си ти Бог който да иска беззаконие:
Лукавият няма да живее при тебе,
5 Нито ще застанат гордите пред твоите очи:
Ненавидиш всички които правят беззаконие:
6 Ще изтребиш онези които говорят лъжа:
Господ се гнуси от кръвник и лъстив человек.
7 Но аз, с множеството на твоята милост ще влезна в дома ти:
С твоя страх ще се поклоня в храма на светинята ти.
8 Господи, води ме с правдата си поради враговете ми:
Управи пътя си пред мене.
9 Защото няма в устата им истина:
Сърдцето им е лукавство:
Гроб отворен е гърлото им:
С езика си ласкаят.
10 Осъди ги, Боже: нека паднат в кроежите си:
Изрини ги за множеството на престъпленията им,
Защото се подигнаха против тебе.
11 И нека се веселят всички, които се надеят на тебе:
Нека се радват за всегда, защото ти им си покровител;
И нека се хвалят в тебе онези, които любят твоето име.
12 Защото ти, Господи, ще благословиш праведния;
Ще го покриеш с благоволение както с щит.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150