Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 50 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 16)
Псалом Асафов.

Бог на боговете, Господ говори и призова земята
От изхождането на слънцето до захождането му.
2 От Сион, който е съвършенство на красотата, възсия Бог.
3 Ще дойде наший Бог и не ще да мълчи:
Ще има пред него огън пояждащ,
И около него силна буря.
4 Ще призове небесата от горе,
И земята, за да съди людете си.
5 Съберете ми преподобните мои
Които направиха с мене завет с жъртви.
6 И небесата ще възвестят правдата му;
Защото Бог, той е съдия. (Села.)
7 Слушайте, люде мои, и ще говоря, -
Израилю, и ще засвидетелствам против тебе:
Бог, Бог твой съм аз.
8 Не ща да те облича заради жъртвите ти:
Всесъженията ти са винаги пред мене.
9 Не ща да приема юнец от дома ти,
Ярци от стадата ти;
10 Защото са мои всичките дъбравни зверове,
Скотовете който е по тисящи гори.
11 Познавам всичките горски птици,
И полските зверове са с мене.
12 Ако огладнея не ща да кажа тебе;
Защото моя е вселенната и което я напълнява.
13 Ще ям ли аз месо от юнци?
Ще пия ли кръв от ярци?
14 Пожертвай Богу жъртва на хвала,
И отдай Вишнему обричанията си;
15 И призови ме в скърбен ден:
Ще те избавя, и ще ме прославиш.
16 Но на нечестивия рече Бог:
Що имаш ти да казваш моите повеления,
И вземаш завета ми в устата си?
17 А сам ти ненавидиш поучение,
И хвърляш зад себе си моите думи.
18 Ако видиш крадец, тичаш с него;
И с прелюбодеите имаш участие.
19 Предаваш устата си на зло.
И езикът ти сплита коварство.
20 Като седиш, говориш против брата си:
Разсяваш съблазън против сина на майка си.
21 Това си направил, и аз премълчах:
Ти си помислил че съм наистина подобен на тебе:
Ще те облича, и ще представя всичко пред очите ти.
22 Разумейте прочее това, вие които забравяте Бога,
Да не би да ви разкъсам, и не ще се намери никой да ви избави.
23 Който приноси жъртва на хвала, той ме слави;
И на оногози който оправя пътя си
Ще покажа Божието спасение.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150