Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 51 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 50)
Първому Певцу, Псалом на Давида когато дойде пророк Натан при него, след като беше влязъл той при Витсавия.

Помилвай ме, Боже, според милостта си:
Според множеството на милосердието си изглади беззаконието ми.
2 Най-вече омий ме от беззаконието ми,
И очисти ме от греха ми.
3 Защото беззаконията си аз зная,
И грехът ми е винаги пред мене.
4 На тебе, на самаго тебе съгреших,
И злото пред тебе направих;
Щото да се оправдаеш когато говориш,
И да си непорочен когато съдиш.
5 Ето, родих се в беззаконие,
И в грях ме зачна майка ми.
6 Ето, възлюбил си истината вътре в человека,
И в тайното на сърдцето ми ще ме научиш мъдрост.
7 Поръси ме с исоп, и ще бъда чист:
Омий ме, и ще стана по-бял от сняг.
8 Стори да чуя радост и веселие,
Да се зарадват костите които си строшил.
9 Отвърни лицето си от греховете ми,
И всичките ми беззакония изглади.
10 Сърдце чисто сътвори в мене, Боже,
И дух прав обнови вътре в мене.
11 Да не ме отхвърлиш от лицето си,
И Светия си Дух да не отнемеш от мене.
12 Повърни ми радостта на спасението си,
И с дух свободен ме утвърди.
13 Ще науча на твоите пътища престъпниците;
И грешни ще се обърнат към тебе.
14 Избави ме от повинността на кръвта,
Боже, Боже на спасението ми:
Езикът ми ще пее с радост твоята правда.
15 Господи, отвори устните ми,
И устата ми ще възвестят твоята хвала.
16 Защото не щеш жъртва, а аз щях да принеса:
17 Жъртви на Бога с дух съкрушен:
Сърдце съкрушено и смирено,
Боже, ти не ще да презреш.
18 Стори добро на Сион според благоволението си:
Съгради стените на Ерусалим.
19 Тогаз ще благоволиш жъртви на правда,
Приношения и всесъжения:
Тогаз ще принеса на олтаря ти юнци.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150