Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 52 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 51)
Първому Певцу, Масхил Давидов, когато бе дошел Идумейский Доик при Саула та му бе казал. Давид дойде в Ахимелеховия дом

Защо се хвалиш съ злобата, силне?
Милостта Божия въ век пребъдва.
2 Езикът ти преговаря лукавство,
Като изострен бръснач прави лъст.
3 Възлюбил си злото повече от доброто,
Лъжата повече от да говориш правда. (Села.)
5 За то Бог ще те съсипе съвсем
Ще те изтръгне и ще те премести от жилището ти
И ще те изкорени от земята на живите. (Села.)
6 А праведните ще видят и ще се убоят;
И ще му се присмеят и рекат:
7 Ето человека който не тури Бога за своя крепост,
Но упова на многото си богатство,
И се утвърждавашена лукавството си.
8 А аз съм като маслина цветеща в Божия дом
Надея се на Божията милост въ век века.
9 Ще те славословя всякога защото си направил така,
И ще се надея на твоето име,
Защото е благо пред твоите преподобни.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150