Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 53 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
2 Бог от небето надникна на человеческите синове
За да види има ли някой да разумява
И да търси Бога.
3 Всичките се уклониха: купно лоши станаха.
Няма който да прави добро,
Няма ни един.
4 Нямат ли разум, които правят беззаконие,
Които изпояждат людете ми като че ядат хляб?
Бога не призваха.
5 Тогаз нападна на тях страх голям дето нямаше страх;
Защото Бог разпръсна костите на воюващите против тебе:
Посрамил си ги, защото Бог ги презря.
6 Дано се даде от Сион спасение на Израиля!
Когато Бог върне своите люде от плен,
Ще се възрадва Яков, ще се възвесели Израил.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150