Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 55 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 54)
Първому Певцу, върху Негинот,
Масхил Давидов.

чуй, Боже, молитвата ми.
И не се крий от молението ми.
2 Внимавай в мене и послушай ме:
Скитам се в тъженето си, и смущавам се
3 От гласа на врага,
От притеснението на нечестивия;
Защото хвърлят върх мене беззаконие,
И с гняв ми враждуват.
4 Сърдцето ми тъжи вътре в мене,
И боязън смъртна нападна върху ми
5 Страх и трепет дойде върх мене,
И ужас ме покри.
6 И рекох: Дано би ми се дали крила като гълъбови!
Щях да литна и да си почина.
7 Ето, щях да се отдалеча бягащ,
Щях да живея в пустинята; (Села.)
8 Щях да ускоря бягането си
От устремлението на вятъра, от бурята.
9 Опропасти ги, Господи: раздели езиците им;
Защото видях насилство и препиране в града.
10 Деня и нощя го окружават върху стените му;
И беззаконие и зло има всред него:
11 Лукавство всред него:
Угнетение и лъст не са отдалечени от улиците му.
12 Понеже не ме укори неприятел,
Което щях да претърпя:
Не се подигна върх мене мразещий ме,
А то бих се скрил от него;
13 Но ти, человече единодушне мой,
Друже мой, и познайниче мой.
14 Наедно седяхме и се разговаряхме сладко:
С множеството ходехме в Божия дом.
15 Ще дойде ненадейно смърт на тях:
Ще слязат в ад живи,
Защото между тях, в жилищата им, има злодейство.
16 Аз към Бога ще викам;
И Господ ще ме спаси.
17 Вечер, и заран, и на пладне
Ще се моля и ще стена;
И той ще чуе гласа ми.
18 Ще избави с мир душата ми от боя, който е върху ми;
Защото мнозина са с мене.
19 Бог, който живее преди вековете,
Ще чуе, и ще ги покори, (Села.)
Понеже нямат променения,
Нито се боят от Бога.
20 Всеки простира ръце против онези които мируват с него:
Престъпва уговора си.
21 Устата му са по-мазни от масло,
Но в сърдцето му има бран:
Речите му са по-меки от елей,
Но са голи сабли.
22 Възложи на Господа товара си, и той ще те подпре:
Не ще допусти никога да се поклати праведният.
23 Но ти, Боже, ще ги низведеш в ров на погибел:
Мъже кръвници и лъстиви
Няма да стигнат до половината на дните си;
Но аз ще се надея на тебе.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150