Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 56 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 55)
Първому Певцу, върху Ионат-елем-рекохим, Миктам на Давида когато го хванаха Филистимците в Гет.

Помилвай ме, Боже, защото человек е зинал да ме погълне;
Всеки ден ратува и ме притеснява.
2 Враговете ми всеки ден са зинали да ме погълнат;
Защото мнозина са които ратуват с гордост против мене.
3 В който ден се убоя
На тебе ще се надея.
4 За Бога ще похваля словото му:
На Бога уповах: няма да се убоя:
Какво ще ми стори плът?
5 Всеки ден извращат работите ми:
Всичките им помисли против мене са за зло.
6 Събират се, потайват се, наблюдават стъпките ми
Като че пречакват душата ми.
7 Ще се избавят ли чрез беззаконието?
Боже, низрини с гняв тези люде.
8 Ти си изброил скитанията ми:
Тури сълзите ми в съсъда си.
Не са ли те в твоята книга?
9 Тогаз ще се върнат враговете ми назад в който ден те призова:
Зная това, че Бог е с мене.
10 За Бога ще похваля словото му:
За Господа ще похваля словото му.
11 На Бога се надея: няма да се убоя:
Какво ще ми стори человек?
12 Върх мене са, Боже, моите към тебе обричания
Ще ти отдавам славословия.
13 Понеже си избавил душата ми от смърт,
Да ли не и нозете ми от подплъзновение
За да ходя пред Бога въ виделината на живите?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150