Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 57 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 56)
Първому Певцу, върху Ал-ташхет, Миктам на Давида когато побягна от лицето Саулово в пещерата.

Помилвай ме, о Боже, помилвай ме;
Защото на тебе упова душата ми,
И на сянката на твоите крила ще се надея
Доде заминат злощастията.
2 Ще викам към Бога Вишнаго,
Към Бога моя благодетел.
3 Ще проводи от небеса и ще ме избави,
Ако и да ме укорява зиналият иска да ме погълне. (Села.)
Бог ще проводи милостта си и истината си.
4 Душата ми е всред лъвове:
Лежа между пламенни человеци,
На които зъбите са копия и стрели,
И езикът им е остър меч.
5 Възнеси се над небесата, Боже.
Славата ти да бъде по всичката земя.
6 Сет приготвиха за стъпките ми:
Душата ми се е навела да падне:
Изкопаха пред мене яма:
Паднаха в нея. (Села.)
7 Утвърдено е сърдцето ми, Боже,
Утвърдено е сърдцето ми: ще пея и песнопея.
8 Събуди се, славо моя:
Събуди се, псалтирю и китаро: ще се събудя рано.
9 Ще те похваля, Господи, между народите:
Ще ти песнопея между племената.
10 Защото се възвеличи до небеса твоята милост,
И до облаците твоята истина.
11 Възнеси се, Боже, над небесата:
Славата ти да бъде по всичката земя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150